Government

Download : General Forms

Download : General Forms

පොදු ආකෘති පත්‍ර
General Forms
பொது படிவங்கள்

Here you have been given some links whre you can download the general forms.
රජයේ සේවකයන්ට අවශ්‍ය පොදු ආකෘති පත්‍ර පෝරම පහසුවෙන් බාගත කිරීම සඳහා පහත සබැඳි භාවිතා කරන්න.
அரச ஊழியர்களுக்குத் தேவைப்படும் பொது படிவங்களை இலகுவாக தரவிறக்கம் செய்து கொள்ள பின்வரும் இணைப்புக்களை பயன்படுத்தவும்.

Click Below to download

Source:Guruwaraya.lk

How to earn money online

Leave a Comment