Cabinet Decisions : 12 Oct 2020

32
Cabinet Decisions : 12 Oct 2020
Cabinet Decisions 12 Oct 2020 
කැබිනට් තීරණ 
அமைச்சரவை முடிவுகள்
தமிழ் அறிக்கையும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
Source : News.lk
Sinhala
Tamil

Source:Gruruwayala.lk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here