News

2020 මාර්තු මස 18 දින සිට ශ්‍රී ලංකාව තුල කොරෝනා ව්‍යාප්තිය පාලනය …

2020 මාර්තු මස 18 දින සිට ශ්‍රී ලංකාව තුල කොරෝනා ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම කරුණු කොටගෙන ඇඳිරි නීතිය පනවනු ලැබීය. අධි අවදානම් ප්‍රදේශ හැරුණු කොට අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්ක වලට ඇඳිරි නීතිය අවස්ථානුකූලව ලිහිල් කළ අතර, හෙට (11) සිට ලංකාවේ ප්‍රධානම වාණිජ නගරය වන කොළඹ නගරය ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා විවෘත කෙරේ. කොරෝනා වෛරසයට එරෙහි සටන ජයගැනීමට අප සෞඛ්‍යමය සහ ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. නැවත රැකියාවට යන ඔබට කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ඇතුළු අනෙකුත් ආයතන උපදෙස් මාලාවන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. ඒවා අකුරටම පිළිපැදීමෙන් ඔබ,ඔබේ පවුලේ අය සහ මුළු රටේම පුරවැසියන් මේ උවදුරෙන් ගලවා ගන්නා මෙන් මම ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලමි.

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் 2020 மார்ச் 18ம் திகதியிலிருந்து இலங்கை முழுதுமாக ஊரடங்குச் சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டது.
அதிக ஆபத்து நிறைந்த பகுதிகள் தவிர ஏனைய அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்த்தப்பட்டுள்ளது டன், இலங்கையின் பிரதான வியாபார நகரமாகிய கொழும்பு நகரின் வியாபார நடவடிக்கைகள் நாளை(11) முதல் ஆரம்பிக்கப்படுகிறத. கொரோனா வைரஸுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் வெற்றிபெற, நாம் சுகாதார மற்றும் பொருளாதார ரீதியில் பலம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மீண்டும் வேலைக்குச் செல்லும் உங்களுக்கு உதவும் வகையில் சுகாதார அமைச்சு, பாதுகாப்பு அமைச்சு மற்றும் பிற அமைப்புகள் நிறைய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளன. அவற்றை முழுமையாக பின்பற்றி உங்களையும், உங்கள் குடும்பத்தினரையும், இந்த நாட்டின் குடிமக்களையும் இந்த அச்சுறுத்தலில் இருந்து விடுபட உதவுமாறு உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

From 18th March 2020, curfew was enacted to control the spread of Coronavirus in Sri Lanka. The curfew has been relaxed in all districts except high risk areas in previous weeks. Colombo, the largest commercial city in Sri Lanka will commence its business tomorrow(11).
To win the fight against Coronavirus, we need to be healthy and economically strong. The Ministry of Health, the Ministry of Defence and other relevant authorities have published guidelines to help you get back to work in a safer environment. I request all Sri Lankans to strictly adhere to these guidelines and protect yourself, your family and the citizens of this country from the Corona pandemic.

#GotabayaRajapaksa #GRSM #TogetherWeCan #අපිටපුළුවන් #RelaxingCurfew #PresidentOfSriLanka #CurfewGuidelinesSource

How to earn money online

Leave a Comment