News

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමය සහ රංගිරි දඹුලු විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස…

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමය සහ රංගිරි දඹුලු විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙළඳ සංගමය රුපියල් මිලියන පහ බැඟින් වූ පරිත්‍යාග මා වෙත පිළිගැන්වීය. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, අමාත්‍යවරුන් වන දිනේෂ් ගුණවර්ධන සහ ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් යන මහත්වරු ද මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.
හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ඒ.එම්.ඒ. මානෙල් බණ්ඩාර මහතා රුපියල් 50000 ක්, ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී මානෙල් කරුණාවංශ මහතා රුපියල් 16500 ක්, සරත් කරුණාරත්න මහතා රුපියල් ලක්ෂ පහක්, NEC Lanka Industries රුපියල් මිලියනයක්, උදාර ගිංතොට සහ මහේෂ් ඩයස් මහත්වරුන් රුපියල් ලක්ෂයක් COVID – 19 ආරක්ෂණ අරමුදලට පරිත්‍යාග කර ඇත.
ආයතනිකව හා පෞද්ගලිකව ලැබෙන පරිත්‍යාග සහ සෘජු තැන්පතු සමග COVID – 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 915 ඉක්මවා තිබේ.
ලංකා බැංකුවේ ආයතන ශාඛාවේ අංක 85737373 දරණ විශේෂ ගිණුමට පරිත්‍යාග බැර කෙරේ. දෙස් විදෙස් පරිත්‍යාගශීලිහු ගිණුමට දායක වී සිටිති. නීත්‍යානුකූල ගිණුම් මගින් අරමුදලට කෙරෙන පරිත්‍යාග මුදල් බදු සහ විදේශ විනිමය රෙගුලාසිවලින් නිදහස් කර ඇත. චෙක්පත් හෝ ටෙලි ග්‍රාෆ් සම්ප්‍රේෂණ මගින් මුදල් තැන්පත් කිරීමට පිළිවන.
දුරකථන අංක 011 – 2354479 / 011 – 2354354 ඔස්සේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පරිපාලන) කේ.බී. එගොඩවෙලේ මහතා අමතා වැඩි විස්තර දැනගත හැකිය.

இலங்கை சுதந்திர ஊழியர் சங்கம் ஐந்து மில்லியன் ரூபாவையும் ரங்கிரி தம்புள்ளை விசேட பொருளாதார மத்திய நிலைய வர்த்தக சங்கம் ஐந்து மில்லியன் ரூபாவையும் நிதியத்திற்காக என்னிடம் கையளித்தனர். பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களும் அமைச்சர்களான தினேஷ் குணவர்தன மற்றும் ஜனக பண்டார தென்னகோன் ஆகியோரும் இதன் போது பிரசன்னமாகியிருந்தனர்.
முன்னாள் மாகாண சபை உறுப்பினர் திரு. ஏ.எம்.ஏ மானெல் பண்டார ஐம்பதாயிரம் ரூபாவையும், கம்பஹா பிரதேச சபை உறுப்பினர் திரு. மானெல் கருணாவங்ச 16500 ரூபாவையும், திரு. சரத் கருணாரத்ன ஐந்து லட்சம் ரூபாவையும், Nநுஊ டுயமெய ஐனெரளவசநைள நிறுவனம் ஒரு மில்லியன் ரூபாவையும், திரு. உதார கிங்தொட மற்றும் திரு. மகேஷ் டயஸ் ஆகியோர் ஒரு லட்சம் ரூபாவையும் நிதியத்திற்கு அன்பளிப்பு செய்துள்ளனர்.
நிறுவன, தனிப்பட்ட அன்பளிப்புகள் மற்றும் நேரடி வைப்புகளுடன் கொவிட் 19 சுகாதார, சமூக பாதுகாப்பு நிதியத்தின் வைப்பு மீதி 915 மில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது.
இலங்கை வங்கியின் நிறுவனக் கிளையின் 85737373 என்ற இலக்கத்தையுடைய கொவிட் 19 சுகாதார,சமூகபாதுகாப்பு நிதியத்திற்கு உள்நாட்டு வெளிநாட்டு எந்தவொருவருக்கும் அன்பளிப்புகளை அல்லது நேரடி வைப்புகளை செய்ய முடியும். சட்டபூர்வமான கணக்கின் மூலம் நிதியத்திற்கு செய்யப்படும் அன்பளிப்புகள் வரி மற்றும் வெளிநாட்டு நாணய சட்ட திட்டங்களில் இருந்து விலக்களிக்கப்படும். காசோலை, டெலிகிராப் ஊடாக நிதியினை வைப்பிலிட முடியும்.
0112354479/0112354354 என்ற தொலைபேசி இலக்கங்களின் ஊடாக பணிப்பாளர் நாயகம் (நிர்வாகம்) கே.பீ. எகொடவெலே அவர்களை தொடர்பு கொண்டு மேலதிக விபரங்களை தெரிந்துகொள்ள முடியும்.

Donations of Rs. 5 million each by the Sri Lanka Nidahas Sevaka Sangamaya and the Trade Association of the Rangiri Dambullu Dedicated Economic Centre were handed over to me. Prime Minister Mahinda Rajapaksa, Ministers Dinesh Gunawardena and Janaka Bandara Tennakoon were also present on this occasion.

Other donation made to the COVID- 19 fund included, Rs. 50, 000 by former Provincial Council Minister Mr. A.M.A. Manel Bandara, Rs.16, 500 by Gampaha Pradeshiya Sabha Member Mr. Manel Karunawansa, Rs.500, 000 by Mr. Sarath Karunarathne, Rs. 1 million by NEC Lanka Industries and Rs.100,000 each by Mr. Udara Gintota and Mr. Mahesh Dias.

With corporate and individual donations and direct deposits, the COVID – 19 Healthcare and Social Security Fund‘s balance has now surpassed Rs. 915 million.

At the request of the Private Secretary to the President Mr. Sugeeshwara Bandara, Mr. Ranjan De Silva and Teledrama producer Mr. Roshan Wellapuli handed over three mobile phones to the Deputy Director of the Colombo National Hospital, Mr. Chandana Gajanayake this afternoon to use them for clinical activities of the hospital.

All the donations will be credited to the special account opened under the number 85737373 at the Corporate Branch of the Bank of Ceylon. Local as well as foreign donors have made their contributions to the Fund. Donations to COVID – 19 Healthcare and Social Security Fund have been exempted from taxes and foreign exchange regulations. Deposits can be made through cheques or telegraphic transfers.

Further details can be obtained from Mr. K.B. Egodawele, Director General (Administration) of the Presidential Secretariat through the telephone number 011 – 2354479 / 011 – 2354354.

#gotabayarajapaksa #GR #GRSM #COVID19LK #covidfund

Source

How to earn money online

Leave a Comment