News

කොළඹ නගරය ඇතුළු දිවයිනේ ප්‍රධාන නගර රැසක් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් වේගව…

කොළඹ නගරය ඇතුළු දිවයිනේ ප්‍රධාන නගර රැසක් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් වේගවත් සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළක් කෙරේ අප රජයේ අවධානය යොමු වී ඇත.
මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාවට නැංවෙන සැලසුම් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ආයතන, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ, ආයෝජන මණ්ඩලයේ සහ වරාය අධිකාරියේ ඉහළ නිලධාරීන් සමග අද (11) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී පැවැත්විණි.
ජන ජීවිතය යතා තත්වයට පත් කරමින් ආර්ථිකය විවෘත කිරීමත් සමග කලින් ඇණ හිට තිබූ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වේගවත් කළයුතු බව මම අවධාරණය කළෙමි.
විදෙස් ණය නොගෙන ආයෝජනවලින් පමණක් නව සංවර්ධන වැඩ සිදු විය යුතු අතර සියලු ව්‍යාපෘති දේශීය ප්‍රතිපත්තියකට අනුකූල විය යුතු බව මම තරයේ විශ්වාස කරමි.
කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර සහ බටහිර පර්යන්ත සංවර්ධනය කඩිනමින් ආරම්භ කිරීම කෙරෙහි ද විශේෂ අවධානය යොමු කෙරිණ. සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ඉඩම් හඳුනා ගනිමින් අත්පත් කර ගැනීමට ද සාකච්ඡා විය. අඩු, මධ්‍ය සහ ඉහළ ආදායම්ලාභීන් වෙනුවෙන් නිවාස ඉදිකිරීම ද ඇරඹේ.
විදෙස්හි සිට පැමිණෙන පිරිස් ඉලක්ක කර ගනිමින් සියලු පහසුකම් සහිත නිවාස ඉදිකර කුලී පදනම මත ලබාදීමේ වැඩසටහනක් කෙරෙහි ද අවධානය යොමු කෙරිණ.
විවිධ හේතුන් මත ඉදිකිරීම් නතර කර ඇති, කොළඹ නගරය ආශ්‍රිත සියලු මහා පරිමාණ ගොඩනැගිලි සහ සංවර්ධන කටයුතු අදාළ පාර්ශ්ව සමග සාකච්ඡා කර කඩිනමින් යළි අරඹන්නැයි මම උපදෙස් දුන්නෙමි.
කොළඹ සහ සෙසු නගර යා කරමින් ඉදිකිරීමට අපේක්ෂිත මාර්ග පද්ධතියේ වැඩ වේගවත් කිරීමට ද තීරණය විය.
ප්‍රයෝජනයට නොගත් භූමි හඳුනා ගනිමින් සංවර්ධනය කර ඇති මංතීරු දෙපස පරිසර හිතකාමී කෘෂි කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද යෝජනා කෙරිණ.
ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා ද සාකච්ඡාවට එක්ව සිටියේය.

கொழும்பு நகரம் உள்ளிட்ட நாட்டின் பிரதான நகரங்கள் பலவற்றை மையப்படுத்தி விரைவான அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு நான் கவனம் செலுத்தியுள்ளேன்.

இது சம்பந்தமாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்த கலந்துரையாடலொன்று அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள், நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு சொந்தமான நிறுவனங்கள், வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை, முதலீட்டுச் சபை மற்றும் துறைமுக அதிகார சபையின் உயர் அதிகாரிகளுடன் இன்று (11) பிற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.
இயல்பு வாழ்க்கையை வழமை நிலைக்கு கொண்டு வந்து பொருளாதார செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஏற்கனவே இடைநிறுத்தப்பட்டிருந்த அபிவிருத்தி திட்டங்களை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் நான் குறிப்பிட்டேன்.

வெளிநாட்டு கடன் பெறாமல் முதலீடுகளினால் மட்டும் புதிய அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் நான் குறிப்பிட்டேன். அனைத்து திட்டங்களும் சுதேச கொள்கைக்கு ஏற்புடையதாக இருக்க வேண்டும் என்றும் நான் தெரிவித்தேன்.

கொழும்பு துறைமுகத்தின் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு முனையங்களின் அபிவிருத்தியை விரைவாக ஆரம்பிப்பது குறித்தும் விசேட கவனம் செலுத்தப்பட்டது. அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்காக காணிகளை தெரிவுசெய்து கையகப்படுத்துவது குறித்தும் கலந்துரையாடப்பட்டது. குறைந்த, மத்திய மற்றும் உயர் வருமானம் பெறுவோருக்காக வீடுகளை நிர்மாணிக்கும் பணியும் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது.
வெளிநாடுகளில் இருந்து வருவோரை இலக்காகக் கொண்டு அனைத்து வசதிகளையும் கொண்ட வீடுகளை நிர்மாணித்து வாடகை அடிப்படையில் பெற்றுக்கொடுக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் குறித்தும் கவனம் செலுத்தப்பட்டது.
பல்வேறு காரணங்களின் அடிப்படையில் நிர்மாணப் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ள, கொழும்பு நகரை அண்மித்த அனைத்து பாரியளவிலான கட்டிடங்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடையவர்களுடன் கலந்துரையாடி விரைவாக மீண்டும் அவற்றை ஆரம்பிக்குமாறும் நான் பணிப்புரை விடுத்தேன்.

கொழும்பு மற்றும் ஏனைய நகரங்களை இணைத்து நிர்மாணிக்கப்படவுள்ள வீதி முறைமையின் பணிகளையும் விரைவுபடுத்தவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
பயன்படுத்தப்படாத காணிகளை இனம்கண்டு அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டுள்ள வீதியின் இருபக்கங்களிலும் சூழல் நட்புடைய விவசாய நடவடிக்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் முன்மொழியப்பட்டது.
எனது செயலாளார் பி.பீ. ஜயசுந்தர அவர்களும் இக்கலந்துரையாடலில் பங்குபற்றினார்.

#gotabayarajapaksa #GR #GRSM #SriLanka


Source

How to earn money online

Leave a Comment