News

ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකා…

ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් ස්ථාපනය විය.
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 33 වන ව්‍යවස්ථාවෙන් මා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව බලකාය ස්ථාපනය කර ඇත.
ලොව පුරා ව්‍යාප්ත කොරෝනා වසංගතය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ගත ආර්ථික හා සමාජයීය අභියෝග සහ ඉඩ ප්‍රස්ථා කෙරෙහි සුවිශේෂ අවධානය යොමු කරමින් ආර්ථික පුනර්ජීවනය සැලසීමේ සහ දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීමේ වගකීම කාර්ය සාධක බලකායට පැවරේ.
“සෞභ්‍යාග්‍යයේ දැක්ම” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ අන්තර්ගත දර්ශනය පදනම් කර ගනිමින් නව ප්‍රවේශයක් ඔස්සේ මෙරටට අනන්‍ය වූ ආර්ථික රාමුවක් සකස් කිරීම මගින් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අදාළ ආයතනවලට අවශ්‍ය මගපෙන්වාදීම කාර්ය සාධක බලකායට පැවරී ඇති ප්‍රමුඛ වගකීමකි.
දේශීය කර්මාන්තකරුවන්, ව්‍යවසායකයින් දිරි ගන්වන ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම තවත් කාර්යයක් වේ.
ජන ජීවිතය යථා පරිදි පවත්වාගෙන යාමට සෞඛ්‍ය හා අධ්‍යාපන කාර්ය සාධක බලකායන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වය ද සැලකිල්ලට ගෙන සියලුම ආයතන සම්බන්ධීකරණය කරමින් නිෂ්පාදන බෙදාහැරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම ද ඊට පවරා තිබේ.
කිසියම් රාජ්‍ය සේවකයෙකු හෝ අමාත්‍යාංශයක්, රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවක්, රාජ්‍ය සංස්ථාවක් හෝ වෙනත් එබඳු ආයතනයක් කාර්ය සාධක බලකාය විසින් පවරනු ලබන රාජකාරී හා වගකීම් ඉටුකිරීම ප්‍රමාද කරන හෝ පැහැර හරින හෝ සියලු අවස්ථා මා වෙත වාර්තා කරන ලෙස බලකායට විධාන කර ඇත.
2020 ජනවාරි 24 හා 2020 මාර්තු 24 දිනැති දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සහ ජීවනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා වූ කාර්ය සාධක බලකාය සහ 2020 මාර්තු 23 දිනැති කොරෝනා වෛරසය ශ්‍රී ලංකාවෙන් තුරන් කිරීමේදී වැඩි අවදානම් තත්ත්වයකට මුහුණ පා ඇති දිස්ත්‍රික්කවල සමස්ත ජන ජිවිතය යථා පරිදි පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය සේවාවන් විධිමත් ලෙස කළමනාකරණය සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය ස්ථාපනය කිරීමට අදාළ විධිවිධානයන් මේ සමග අවලංගු කෙරේ.
ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන කාර්ය සාධක බලකාය වෙත පැවරී ඇති කාර්යභාරය සහ වගකීම් ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ.
ජනාධිපති විශේෂ නියෝජිත බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපතිත්වය හොබවයි. අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ අතිරේක ලේකම් ඇන්ටන් පෙරේරා සහ ඩී.එස්. ජයවීර මහත්වරු සම ලේකම්වරු වෙති.

I have appointed a Presidential Task Force in charge of Economic Revival and Poverty Eradication.
It has been established under the powers vested in the President by the Constitution.
The Task Force is responsible for reviving the economy and eradication of poverty while paying special attention to the challenges posed and opportunities emerged in Sri Lanka in the wake of COVID – 19 outbreak.
Based on the vision of the “Saubhagyaye Dekma”, policy statement, the Task Force should steer the relevant institutes to create a production economy through the formulation of a unique economic structure based on novel initiatives.
Implementation of joint operations to establish a people-centric economy which will promote domestic industrialists and entrepreneurs is another objective of the Task Force.
It has also been tasked with the responsibility of taking measures to distribute products in liaising with all the institutes while paying attention to the activities undertaken by the health and education task forces to maintain normalcy in the civilian life.
The Task Force is required to inform me of all instances where any public official, Ministry, State Department, State Corporation or any other similar institute which delays or fails to perform duties and responsibilities assigned by it.
Relevant provisions relating to the Task Force appointed on January 24, 2020 and March 24 on Poverty Alleviation and Livelihood Development and the Presidential Task Force appointed on March 23, 2020 on administration of essential services to continue civilian life which have been identified as high risk zones in the face of COVID- 19 spread will be abolished with the establishment of the new Task Force.
The scope and the responsibilities of the Task Force in charge of Economic Revival and Poverty Eradication will be announced in a gazette notification to be published soon.
Special Representative of the President Mr. Basil Rajapaksa will chair the Task Force while Additional Secretaries to the Office of the Prime Minister Mr. Anton Perera and D. S. Jayaweera will function as Co- Secretaries.

#GotabayaRajapaksa #GRSM #TogetherWeCan #අපිටපුළුවන්Source

How to earn money online

Leave a Comment